Word Vriend van Brakestein

De restauratie van Buitenplaats Brakestein wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, de provincie Noord-Holland en STIFTexel. En door bijdragen van donateurs en sponsors: de Vrienden van Brakestein.

U kunt helpen door Vriend te worden van Brakestein. U krijgt dan vier keer per jaar bericht over de voortgang van de werkzaamheden. Eén keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor onze Vrienden.

Uw donatie is welkom op IBAN NL18 INGB 0009 2809 47. Wilt u een speciale activiteit of een specifiek onderdeel van de restauratie ondersteunen, neem dan contact met ons op via info@brakestein-texel.nl voor een persoonlijk gesprek.

Hartelijk dank voor uw steun!