Word Vriend van Brakestein

De restauratie van Buitenplaats Brakestein wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, de provincie Noord-Holland en StifTexel. En door bijdragen van donateurs en sponsors: de Vrienden van Brakestein.

U kunt helpen door voor minimaal € 20,- per jaar Vriend te worden van Brakestein. U krijgt dan drie keer per jaar bericht over de voortgang van de werkzaamheden. Eén keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor onze Vrienden.

U wordt Vriend door een mailtje te sturen naar info@brakestein-texel.nl zodat we uw naam en mailadres weten. Uw donatie is welkom op IBAN NL18 INGB 0009 2809 47.

Wilt u een speciale activiteit of een specifiek onderdeel van de restauratie ondersteunen, neem dan contact met ons op via info@brakestein-texel.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Hartelijk dank voor uw steun!